Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 23.03.2019, 00:26

Опорний заклад Рогатинська СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземної мови

Меню сайту
Форма входу

Виховна робота школи

  МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ  "ШКОЛА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ"

Автори:

  Оксана Панчишин, заступник директора Рогатинської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 із    поглибленим вивченням іноземної мови

 Місія: творчий учень – компетентна особистість здатна до самореалізації в соціумі, як представник нової генерації молоді в Україні

Мета: забезпечити розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої особистості з громадською позицією, здатної до самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності.

Завдання:

1.     Розробити   та запровадити в практику роботи концепцію та модель виховної системи школи.

2.     Створити сприятливі умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку всіх суб’єктів освітнього простору.

3.     Підпорядкувати цілі, завдання, форми виховної роботи з учнями вихованню духовно багатої особистості, морально-фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями; свідомого громадянина України.

4.     Сформувати зміст виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження етнонаціональних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності.

5.     Упроваджувати ідеї науки, передового педагогічного досвіду та інноваційні педагогічні технології в практичній діяльності закладу.

6.     Активізувати діяльність органів учнівського самоврядування через широке залучення ініціативних учнів, лідерів.

7.     Розробити модель компетентної особистості випускника.

Очікувані результати:

1.     Сформується високоінтелектуальна, компетентна особистість, представник нової генерації молоді, здатна до саморозвитку і самореалізації та проектування свого життя.

2.     Створиться виховний простір, сприятливий для розвитку і саморозвитку особистості, свідомого громадянина України.

3.     Зросте рівень навчальних досягнень учнів та їх загальної культури.

4.     Підвищиться інтерес до вирішення проблем виховання батьків, громадськості та інших інституцій.

  Виховна система

 Виховна робота ( зміст, виховні технології, методи та форми ) спрямовані на формування ціннісних ставлень ( за програмою « Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України »):

·     ціннісне ставлення до себе

-      Формування  основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

           - Усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості;

-      Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості;

     -   Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції

( « Здоров’я – найцінніший скарб», « Мої права та обов’язки », « Мама, тато і я – спортивна сім’я », « Знати, щоб жити! », « Хочеш бути щасливим – будь!»)

·        ціннісне ставлення до  особистості до сімї, родини, людей

-      Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей;

-         Усвідомлення цінностей соціального спілкування;

-         Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей;

         - Сформованість соціально-комунікативних компетенцій

(« Гляди, не забудь - людиною будь! », « Як і чим випробовується дружба », «Собори наших душ », « Любов’ю дорожити вмійте », « Людське життя  як  найвища цінність »)

·        ціннісне ставлення до праці

-      Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті

людини;

-      Сформованість потреби в праці;

-      Сформованість поняття професійного самовизначення;

          -   Сформованість готовності до творчої праці

         («Допоможи книзі! », «Трудові традиції української родини», « Професії

          від А до Я », «Економність та господарність – ознака культури», «Ми –

          знаємо, ми –  вміємо, ми – зможемо!» )

·        ціннісне ставлення до природи

-      Сформованість понять та уявлень про довкілля;

-      Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей;

-      Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств;

-      Сформованість екологічної культури особистості

( « Знай, люби, бережи », « До природи – не неси шкоди », «Дзвони Чорнобиля», «Екологічна майстерня », « Ерудити природи »)

·        ціннісне ставлення до культури , мистецтва

-      Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

-         Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності;

-         Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;

-         Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури

           ( « Музична спадщина рідного краю », «Казкова феєрія», «Уроки     

           шляхетності », « Музичний калейдоскоп », «Архітектурні дива

           Рогатинщини »)

·        ціннісне ставлення до суспільства і держави

-      Сформованість основних понять про  народ, націю, суспільство, державу;

-         Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини;

-         Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу;

-         Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України

        ( « Памятаймо героїв », «Козацькі розваги », «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей », «Збережемо наш скарб – рідну мову», « Колосок пам’яті »)

Однією з умов успішної реалізації Програми є участь органів учнівського самоврядування в діяльності виховної системи школи. Оскільки, наш час потребує лідерів нової формації - людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, тому  у школі створено організацію учнівського самоврядування

« Школа лідера ». Учнівське самоврядування « Школа лідера »– добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу.

Щороку  учні школи ставлять  перед собою ціль:  пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. 

У школі існує чіткий розподіл обов'язків щодо педагогічного керівництва УС (Координатором є заступник директора з вих. роб., опікуном -  педагог-організатор),розроблена оптимальна структура УС (рисунок 3 ), з урахуванням статуту УС, статуту та традицій школи.Також існує чітка робота у масштабах школи відповідно до нормативно – правової бази та іншої документації. Відбуваються учнівські конференції, загальні збори, засідання керівних органів. Функціонує система стимулювання.

Члени учнівського самоврядування відчувають себе у школі творцями сьогодення, вони самі повноцінно оцінюють  роботу УС.

      Педагогічний колектив великого значення надає позаурочній гуртковій та спортивній роботі ( за Розкладом №2), роботі МАН.

Дієвим засобом у вихованні учнів є шкільний Зразковий історико – краєзнавчий музей « Опілля ».  В шкільному музеї є в наявності оригінальні експонати - предмети Липецької культури, фотодокументи з сімейних архівів, стародруки, вироби оздоблені автентичною опільською  вишиванкою. Пошуковим загоном зібрано багато цікавих матеріалів з історії населених пунктів Рогатинщини, історії родинних  традицій, подій І і ІІ світових воєн та участі в них наших земляків.

Робота виховної системи школи ефективна завдяки упорядкованості життя шкільного колективу, тобто взаємозв’язку навчальної та позаурочної роботи, координації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації всього життя колективу, наявності єдиного колективу педагогів, учнів та батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

 Взаємодія УС з дитячими та юнацькими організаціями

 Для молодших школярів у школі створено  об’єднання " Містечко дитячих

 усмішок ”. " Містечко дитячих усмішок ”- це об’єднання молодших школярів, які звуться " жителями містечка”. До об’єднання входять учні 2-4 класів, які згуртовані у класи - вулички. У містечку працюють класні керівники – наставники, саме вони відповідальними за успішність та зайнятість учнів у позаурочний час. Та слід відзначити, що саме члени  Культурно – масової комісії є ініціатором проведення різних форм дозвілля, правою рукою класних керівників, саме  вони контролюють роботу педзагону, який організовує дозвілля на перервах.  Отож, як бачимо члени учнівського самоврядування  організовують змістовну, цікаву діяльність дитячого об’єднання " Містечко дитячих усмішок ”  спрямовану на те, щоб кожна дитина мала широкі можливості для виявлення ініціативи і самостійності виховання відповідальності і суспільної значимості, готуючись стати громадянами держави, вони повинні як можна раніше почувати себе громадянами своєї школи.

       В школі працює   організація " Молода  Союзянка ”  та " Молода  Просвіта ”. Членами « Молодої Просвіти » є учні школи, переважно старшокласники. Ними розроблено тематичний словничок « Як ми говоримо », який використовують вчителі словесники на уроках рідної мови. На сторінках районних газет друкується рубрика « Голос молодих », де висвітлюється робота школи та переконання молодих лоюдей.

     Члени « Молодої Просвіти » тісно співпрацюють з членами « Молодої Союзянки ». Союзянки ведуть краєзнавчо – пошукову роботу, а семе: збирають фольклор Опільського краю, записують звичаї та обряди, ведуть історію про видатних людей краю, які увінчані в меморіальних дошках.

     Члени молодіжних організацій є ініціаторами різноманітних свят, конкурсів, презентацій книг.

 Партнерські зв'язки в ім’я дитини

§        РДА, СУМ, ЦССМ, КМС, ЦРБ;

§        ШЕВу,  РБКа, гімназія ім. Володимира Великого, Рогатинський агроколедж;

§        Молодіжна района адміністрація, Молодіжні організації " Пласт”,                    " Союзянка”," Просвіта”;

§        ДЮСШа, обласна спортивна школа" Атлет” 

Важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи в школі є організація сімейного виховання, співпраця з батьками, робота Піклувальної Ради та Ради школи, проведення педагогічного всеобучу батьків. Батьки школи активно залучаються до шкільного життя. Батьківська Рада школи, яка збирається один раз на чверть, намічає шляхи вирішення важливих завдань. На Батьківську Раду запрошуються фахівці з питань медицини, психології, правознавства.

Практикуються такі форми роботи з батьками, як диспути, семінари з актуальних питань, тренінги, анкетування. В школі працює "Скринька довіри", куди батьки та учні можуть написати листи з побажаннями, зауваженнями. Батьківські збори проходять в класах один раз на чверть, а консультації для батьків - щотижня, в батьківський день - в п’ятницю, в клубі "Батьківська приймальня". Батьки почесні гості на кожному святі, концерті, змаганнях.

          Виходячи з необхідності визнання пріоритетності потреб дітей, в основу роботи школи покладено принципи психологічно-педагогічного вивчення особистості кожного учня, зокрема, діагностики психологічних процесів і психічного стану учня; дослідження і корекції соціального статусу дитини; вивчення особистості школяра в розвитку. 

Результативність виховної роботи

         Школа домоглася певних результатів у своїй діяльності:

§        учні школи активні учасники  проектів ( « Крокуємо по Європі разом » та « крок за кроком по Європі » ( в рамках програми « Фабрика мультиплікаторів – лідери європейської освіти »; « Я – громадянин України », « Протидія торгівлі людьми » ( в рамках програми « Виховна робота з питань протидії торгівлі людьми »), « Українознавчий проект у процесі використання мемуаристики на уроках української літератури та в позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах », « Моя земля – мій рідний дім»…))

§        переможці обласного огляду -  конкурсу за кращу організацію правовиховної роботи – 2006, 2007

§        команда « Права» лауреат Всеукраїнського конкурсу КВК- ЮІР – 2002

§        команда « Права » лауреат зонального Всеукраїнського  конкурсу КВК – ЮІР-2004,2006, 2007,2008, 2009

§        команда « Права » лауреат Всеукраїнського зльоту ЮІР – 2006, 2010, 2012, 2016, 2017

§        команда « Рятувальний патруль» лауреат Всеукраїнського фестивалю ДЮП-  2004, 2005, 2007 ,2008,2009,2015

§        учні  лауреати конкурсів « Опільські роси », « Водограй »,« Захід - Шоу »,      « Патріотичної пісні »                    

§        члени учнівського самоврядування переможці районного конкурсу « Краща модель УС » ( 2010 )

§        переможці обласного конкурсу « Розколяда » ( 2011)

§         переможці обласного конкурсу екологічної просвіти (2013, 2015, 2017)

§        педагогічний та учнівський колективи переможці конкурсу на  кращу роботу з охорони праці ( 2011)

§        учні школи щорічні переможці обласних етапів МАН

§         учні школи – майстри спорту, кандидати в майстри спорту зі стрільби

    Підсумовуючи, слід відмітити, що вся виховна робота спрямована на кінцевий результат — формування моделі компетентної особистості випускника ( рисунок 6 ), оскільки реалії сьогодення висувають нагальну потребу у формуванні національно свідомого громадянина, патріота, здатного забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, особистості, яка своєю діяльною любов’ю до Батьківщини прагне досягти найвищих результатів у саморозвитку, у творчому зростанні.

 

Календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Міні-чат
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz